EUR: 4.9250    USD: 4.7278    GBP: 5.7274    XAU: 266.4903     Preluare stiri


Proiectul rectificării bugetare: modificări la nivelul bugetelor localeProiectul rectificării bugetare: modificări la nivelul bugetelor locale |EpicNews

Astfel, sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor bugetelor locale se diminuează per sold cu suma de 435,3 milioane lei după cum urmează: Se majorează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor cu suma de 130,5 milioane lei, după cum urmează: a) Ca urmare a majorării standardelor de cost pentru servicii sociale, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1253/2022, se suplimentează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea serviciilor sociale organizate la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale de la nivelul judeţelor, astfel: +68,2 milioane lei pentru sistemul de protecţie a copilului, +53,7 milioane lei pentru centre rezidenţiale pentru persoane adulte cu handicap, +2,8 milioane lei pentru căminele pentru persoane vârstnice; ...
+citeste mai mult